Új jelszó kérése
Kategóriák

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Üdvözöljük a Fény-Őr Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.redonydiszkont.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül (https://redonydiszkont.com/shop_help.php).

 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. A Szolgáltató

Név: Fény-Őr Kft. 

Székhely: 2365 Inárcs, Traktor utca 1/a. 

Levelezési cím: 2365 Inárcs, Traktor utca 1/a. 

Üzlethelyiség címe: nem rendelkezünk üzlethelyiséggel.

Képviselő neve: Maczák Krisztina

Cégjegyzékszám: 13-09-115850

Bejegyző Bíróság neve: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 14088199-2-13

Közösségi adószám: HU14088199

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12012307-00335283-00100009

IBAN számlaszám: HU65 1201 2307 0033 5283 0010 0009

E-mail cím: info@redonydiszkont.hu

Telefonszám: 06-29/370-418

Mobil telefonszám: 06-20/366-6151

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Fény-Őr Kft.  2007 decemberében alakult. 

Akkor már 10 év tapasztalat állt mögöttünk.

Családi vállalkozásként kezdtük redőny és egyéb árnyékolók szerelésével és ebből nőttünk ki webáruház üzemeltetőkké. 

A www.redonydiszkont.com Webáruházunkban magánszemélyeket és vállalkozásokat szolgálunk ki késztermékekkel és alkatrészekkel.

Futárszolgálattal szállítunk az ország bármely területére.

Telephelyi átvételre kizárólag előre leadott megrendelés esetén van lehetőség, előre egyeztetett időpontban. 

 

Üzlettel nem rendelkezünk.

Kérjük előzetesen egyeztessenek időpontot velünk a webáruházban megadott elérhetőségeken. 

4. Felhasználási feltételek

4. 1.  Felhasználási feltételek

 

4.1.1. Felelősség

 

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

4.1.2. Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.redonydiszkont.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

5. A honlapon történő vásárlás

A honlapon történő vásárlás

 

1. Regisztráció

 

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező.

 

Felhasználó regisztrálni a Honlap bal felső felületén megtalálható „Regisztráció”  feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltése után, a „Regisztrálás” gombra kattintva tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt

-          Email cím

-          Jelszó

 

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt

-          Kapcsolattartó neve

-          Telefonszáma

 

A „Számlázási adatok” menüpont alatt

-          Név

-          számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország

-          Adószám

 

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.

 

Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

 

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

 

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@redonydiszkont.hu  e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 

2. Megrendelés

 

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal felső oldalán található "Kategóriák" menüpont alatt böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

 

Az "Akciós termékek" kategóriában a Honlapon eladásra kínált összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.  Az „Akciós utolsó darabos termékek” kategóriában Felhasználó a Honlapon eladásra kínált termékek közül az utolsó darabok közül válogathat.

 

Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a kategóriák közötti böngészés során. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

 

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával, valamit adott esetben a termék méretét illetve színét a termék mellett megtalálható legördülő ablakok segítségével.

 

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és annak árát) Felhasználó a Honlap tetején középen, a "Kosár" ikon mellett megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

 

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

 

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (nyilak kör irányban) frissíthet.

 

Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva, illetve a megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

 

Az „Árajánlat nyomtatása” gombra kattintva Felhasználónak lehetősége van az összegző felületet kinyomtatnia, illetve a „Kosár elmentése” gombra kattintással a megrendelését elmentenie.

 

Az „Megrendelés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

 

A megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy

 

 • amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló” mezőbe belépési adatait megadva, vagy
 •  az „Új vásárló” mezőben található "Regisztráció nélkül vásárolok" gombra kattintással megrendelését regisztráció nélkül folytatja, illetve a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

 

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

 

Amennyiben a Felhasználó a megrendeléshez nem kíván a Honlapon regisztrálni, úgy a "Regisztráció nélkül vásárolok" gombra kattintást követő felületen a megrendelés teljesítéséhez szükséges jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározott adatokat kell megadnia. A felület alján található „Tovább” gombra kattintással a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja, ahol folytathatja a megrendelési folyamatot.

 

A Honlapon regisztrál Felhasználóknak ezen adatokat nem szükséges a vásárlás során még egyszer megadnia, a Honlap a Felhasználót ebben az esetben automatikusan a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja.

 

Felhasználó a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között, valamint itt tudja megadni Szolgáltató részére, ha a megrendelésről ÁFÁ-s számlát szeretne igényelni.  Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.

 

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

 

Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen. Amennyiben Felhasználó szálanyagot, vagy kompletten összeszerelt termékeket rendelt, a megjegyzés rovatban szükséges feltűntetnie a megrendelni kívánt termék pontos méreteit, darabszámot és a termék színét, valamint esetleges pótalkatrészeket.

 

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.

 

Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, értesíti a Felhasználót, ahol a Felhasználó megrendelésének száma is megtalálható.

 

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelések követése" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

 

3. Adatbeviteli hibák javítása

 

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

 

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül, nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 

5. Fizetés

 

 Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott telephelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult. Felhasználónak előre egyeztetett időpontban van lehetősége átvenni a terméket.

 

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

 

Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Raiffeisen Bank ZRt.- nél vezetett 12012307-00335283-00100009 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

 

6. Számla

 

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

 

7. Szállítás

 

7. 1. Szállítás futárszolgálattal

 

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS Kft. futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

 

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

 

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

 

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét a átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

 

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

 

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Felhasználó nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

 

8. Szállítási költségek

 

A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre https://redonydiszkont.com/shop_contact.php kattintva tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

 

9. Szállítási határidő

 

A megrendelés kiszállításának határideje: 2-től 8 munkanapig terjedhet.

Ez függ a megrendelt termék típusától és attól, hogy raktáron lévő alkartészről, vagy gyártani kívánt egyedi méretű/színű termékről van szó a megrendelésben. 

Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

 

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a)      a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b)      a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

 

6. Elállási jog

6. Elállási jog

 

 

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

                                                                                                   

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jogolyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

7. Szavatosság

7. Szavatosság

 

7.1. Kellékszavatosság

 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

7.2. Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

-          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

Szolgáltató azonban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és a Szolgáltató által önként vállalt jótállást biztosít, melynek időtartama minden esetben a termék mellett feltüntetésre kerül. Amennyiben az adott termékre vonatkozó jótállási idő nem került feltüntetésre, a Felhasználó a Szolgáltató 1. pontjában meghatározott elérhetőségeinek bármelyikén érdeklődhet.

 

A Szolgáltató által forgalmazott redőnymotorok bizonyos típusaira 5 év garanciát biztosít! Vezérlésekre, alumínium redőnyökre 2 év a garancia, egyéb termékekre

1 év.

 

7.3. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

 

Név: Fény-Őr Kft. 

Cím: 2365 Inárcs, Traktor utca 1/a. 

E-mail: info@redonydiszkont.hu

Mobil telefonszám: 06-20/366-6151

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

Kellékszavatosság:

 

A Felhasználó a Fény-Őr Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Használt dolog esetén ez a határidő 6 hónap, de legfeljebb egy év.

 

A Felhasználó – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

  

Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján Szolgáltató nem köteles Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

Termékszavatosság: 

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználó– választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás:

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

 A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 2365 Inárcs, Traktor utca 1/a.                                                  

Telefonszám: 06-20/366-6151                                                

E-mail: info@redonydiszkont.hu                                    

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

 

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

8. 2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

           

     Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

     mellett működő Békéltető Testület

     (Pest Megyei Békéltető Testület)

     1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

     Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00

     Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

     E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

     Levelezési cím:

     Pest Megyei Békéltető Testület

     1364 Budapest, Pf.:81

 

 

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 

8.3. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

8.4. Tulajdonjog fenntartása 

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: (https://redonydiszkont.com/shop_help.php)

Az ÁSZF hatályba lépésének időpontja


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:
2015.06.01.

Bevezető

A Szolgáltató köteles a Honlap használatával összefüggésben folytatott adatkezelését az adatvédelemre vonatkozó és azzal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatkezelési Tájékoztatóját az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani.
Mielőtt elkezdené az Adatkezelési Tájékoztató megírását, javasoljuk, hogy mindenképp ismerkedjen meg ezen jogszabályok tartalmával, hiszen óriási segítséget jelentenek jelen dokumentum kitöltéséhez és megértéséhez.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem minősül megfelelő tájékoztatásnak, ha automatikusan átkerül a jogszabály szövege jelen Adatkezelési Tájékoztatóba, továbbá, ha a Honlapon egy link kerül elhelyezésre, amely a jogszabály teljes megjelenítésére szolgál és egyéb tájékoztatásra nem kerül sor.

Adatkezelési tájékoztató


www.redonydiszkont.com
Fény-Őr Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.redonydiszkont.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. DEFINÍCIÓK


a. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
g. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
k. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
l. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
m. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA


- Személyes adat kizárólag
            - meghatározott célból,
            - jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető;
- Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Tehát a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti a Felhasználó személyes adatait;
- Például az adatkezelés célja a következőképpen határozható meg: A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása;
Tehát meg kell határozni a Tájékoztató ezen részében, hogy a Szolgáltató milyen céllal és mennyi ideig kívánja felhasználni a Felhasználó személyes adatait.

 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

- a Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor;

 

- a hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, melyre szükséges a Felhasználó figyelmét felhívni;
- célszerű annak feltüntetése, hogy az Infotv. alapján mely esetekben kell a Felhasználó hozzájárulását megadottnak tekinteni;
- A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;
- Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Adatkezelő megnevezése

4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


Név: Fény-Őr Kft. 
Székhely: 2365 Inárcs, Traktor utca 1/a. 
Képviselő neve: Maczák Krisztina
Nyilvántartásba vételi száma: 13-09-115850
Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Pest Megyei cégbíróság
Adószám: 140881-2-13
Telefonszám: 06-20/366-6151
E-mail: info@redonydiszkont.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-57685/2012.

Adatkezelés időtartama

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA


- A Felhasználót tájékoztatni kell arról, hogy személyes adatainak kezelése mikor szűnik meg. Ilyenkor célszerű a regisztráció törléséhez kötni az adatkezelés időtartamát vagy pedig, feltüntetni azt az időpontot, amely megjelölésre került az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemben,
- rövid leírása annak, hogy a Felhasználó hogyan és mikor tudja regisztrációját törölni, valamint a Szolgáltató általi törlésére mikor, milyen esetben és módon kerülhet sor.
- fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását milyen módokon kezdeményezheti a Felhasználó: telefonon, emailben, postai úton;
- milyen további adatokat és mennyi ideig tárol a rendszer (például: naplózott adatok a naplózás időpontjától számított 6 hónapig)

A kezelt adatok körének meghatározása

6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA


Technikai adatok:
 - ilyen technikai adat a Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer és más információk;
 - az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá;
 - fontos az arról szóló tájékoztatás, hogy a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. -> tehát személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel.
- Regisztráció: során kötelezően megadandó adatok körének meghatározása
- login név
- saját e-mail cím,
- teljes név stb.
- A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges, ezek feltüntetése az Adatkezelési Tájékoztatóban nem szükséges, de nem árt tudnia a Felhasználónak arról, hogy nem minden adatot köteles megadni.

COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

7. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok


Európai Unió irányelve alapján - mely szigorította a cookie-ra vonatkozó szabályokat – előzetes hozzájárulást kell kérni a felhasználótól ahhoz, hogy cookie-kat helyezhessen el a felhasználó számítógépén. Ezt a hozzájárulást már a kezdő oldalon be kell szerezni. A hozzájárulás a legkönnyebben úgy szerezhető be, hogy a kezdőoldalon elhelyezett figyelemfelhívó boxban nyilatkoztatni kell a felhasználót arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a az Ön vállalkozása sütiket helyezzen el a számítógépén és itt röviden azt is le kell írni, hogy milyen sütikről van szó és hogy mi a funkciójuk. Ha ez megtörtént, akkor a tájékoztató alatt el kell helyezni egy jelölőnégyzetet – amely természetesen bejelöletlen – és mellé írni, hogy „önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy az X Kft. sütiket helyezzen el a számítógépemen.”

 

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett
    - „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
    - „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és
    - „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől;
- a következő célokból tárolt cookie-k esetében nem szükséges az érintett előzetes hozzájárulása:
    - jelszóval védett munkamenethez használt cookie,
    - a bevásárlókosárhoz használt cookie,
    - biztonságú célú cookie.
- ezektől eltérő cookie-k használata esetén kötelező az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezni. Erre megfelelő megoldás lehet, ha a Szolgáltató a Honlap fejlécében elhelyez egy információs panelt, amelyen tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy cookie-k elhelyezésére van szükség az oldal optimális működéséhez valamint hogy egyébként ezeket hol tudja letiltani. Ezen a kommunikációs panelen el kell helyezni egy kis jelölőnégyzetet, ahol a Felhasználó ki tudja pipálni, hogy a cookie-kat engedélyezi valamint a hozzájárulás véglegesítéséhez egy „engedélyezem” véglegesítő gombot;


- kezelt adatok körének megnevezése: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok stb.;
- a Szolgáltató által használt cookie-k megnevezése (pl. session cookie)
- az adatok törlésének határideje: mennyi ideig tart a cookie-kal kapcsolatos adatkezelés;
- annak leírása, hogy a cookie-k elhelyezése miért is szükséges illetve fontos;
- az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni és blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében;

- Felhasználó tájékoztatása arról, hogy a weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS


Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

ADATFELDOLGOZÓ ADATAI:
Név: 24H Logistics Kft. (szerződött futárcégünk)
Székhely: 2071 Páty, Tölgyfa utca 23.
Képviselő neve: Szabados Tamás ügyvezető
Nyilvántartásba vételi száma: 13-09-117002
Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Pest Megyei Cégbíróság
Adószám: 14155794-2-13
Telefonszám: 06-20/224-2424
E-mail: 24hfutar@24hfutar.hu
A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
- Adattovábbítás: A futárcégen kívül másnak nem továbbítunk adatokat. 

Adatbiztonság

9. ADATBIZTONSÁG


- A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
- A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Felhasználói jogok

10. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Tájékoztatáshoz való jog:
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: 2365 Inárcs, Traktor utca 1/a. 
E-mail: info@redonydiszkont.hu
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.


Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

b. döntést hozni, és
c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőségek:

 

1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 

2. panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

E-Mail címek felhasználása

11. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 

- A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

 

- A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban
    - a Felhasználó azonosítását,
   - a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek     érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

- A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről a Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

Hírlevél

12. HÍRLEVÉL

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;


A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet;

 

Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

 

Hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező a Szolgáltató részéről. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével).

Egyéb redelkezések

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2015.06.01.

Fizetésre vonatkozó információk

150eHUF felett rendelések

 

150eHUF feletti rendelések esetén 50% előleget kérünk átutalással teljesíteni a Fény-Őr Kft. bankszámlájára. 

Ehhez a megrendelés visszaigazolását követően díjbekérőt küldünk külön levélben. 

Fennmaradó összeg a megrendelt termék típusától függően fizethető átvételkor készpénzben (utánvéttel), vagy előre utalással. 

150eHUF feletti rendelések esetében a termékek beszerezését az előleg beérkezését követően kezdjük meg. 

Ezen rendelések visszamondásakor az előlegből a beszerzett termék anyagköltségének 50 %-át visszatartjuk és nem térítjük vissza. 

Amennyiben a termék időközben legyártásra került a teljes előleget megtartjuk és nem térítjük vissza. 

Fenti információk ismeretében kérjük körültekintően vásároljon webáruházunkban!

Megértését köszönjük!

Fény-Őr Kft. vezetősége

Vásárlási tudnivalók

Fontos vásárlási tudnivalók

A Fény-Őr Kft. redőny-, szúnyogháló-, reluxa-, roletta-, szalagfüggöny-, harmonika ajtó alkatrészek és késztermékeke, valamint garázskapuk és ablakpárkányok forgalmazója.

 1. A „Jótállási Jegy” garanciát biztosít az általa forgalmazott következő termékekre az alábbi feltételekkel:
  1. Alkatrészekre, ablakpárkányokra: 12 hónap
  2. Rolettákra, reluxákra, harmonika ajtókra, szalagfüggönyökre: 12 hónap
  3. Műanyag redőnyökre: 12 hónap
  4. Alumínium redőnyökre, garázskapukra: 24 hónap
  5. Redőnymotorokra: 60 hónap.
  6. Vezérlésekre: 24 hónap.
 2. A jótállás kezdete a termék átvételének napja.
 3. A reklamáció elbírálásának előfeltétele a rendelkezésre bocsátott áru árának teljes kiegyenlítése.
 4. Nem megalapozott reklamáció esetén az ügyfelet terhelik az esetleges felmerülő plusz költségek.
 5. A szerelést a terveknek, szerelési utasításoknak és az építészeti szakma elveinek megfelelően kell elvégezni.
 6. A garancia érvényesíthető minden olyan meghibásodás esetén, amely a termék gyártása során keletkezett vagy anyaghibából ered, szállítás során szenvedett sérülésekre, illetve ami a jótállás alá tartozik.
 7. Redőnymotorok esetében a garancia kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha szakember (pl.: villanyszerelő) kötötte be a motorokat és programozta a távirányítót. Ennek igazolása szükséges dokumentummal.
 8. Redőnymotorok és vezérléseik cseréjére a termékek telephelyünkre történő visszajuttatása és a hiba bevizsgálása után történik, a visszaküldéstől számított 15 munkanapon belül.
 9. Szállítás során keletkezett sérüléseket, vagy hibásan kapott termékeket az átvételt követően 14 (azaz tizennégy) napon belül be kell jelenteni ügyfélszolgálatunkon.
 10. A használat során bekövetkezett meghibásodásokat a meghibásodástól számított 14 (azaz tizennégy) napon belül be kell jelenteni, azzal a kikötéssel, hogy az elhárítás időtartama komplikáltabb meghibásodások esetén meghosszabbodhat.
 11. A jótállás nem vonatkozik a következő esetek miatt keletkezett meghibásodásokra:
  1. a termék nem rendeltetésszerű használata.
  2. nem megfelelő karbantartás és szabályozás.
  3. külső tényezők hatása (kémiai anyagok, tűz, stb), valamint betörés.
  4. konstrukciós változtatások végzése, valamint a Fény-Őr Kft. képviselője által megállapított nem megfelelő szerelés elvégzése (pl.: nem megfelelő homlokzati javítások elvégzése, amelyek a redőnyök borításának lenyomását eredményezik, habszivacs, ásványgyapot, klinkerlap, vakolat, vagy ragasztó által.)
  5. az áru átvételekor keletkezett mechanikus sérülések.
  6. elemek elhasználódása.
  7. természeti csapások, természeti erők behatásai.
  8. az elektromos hálózathoz történő nem megfelelő csatlakoztatás.
  9. Műanyag redőnyöket nem motorizálunk, erről előzetes tájékoztatást weboldalunkon olvashatott.

Amennyiben a nálunk vásárolt redőnymotor műanyag redőnybe kerül beépítésre garanciát semmilyen meghibásodásra sem tudunk vállalni. Kérem ennek tudomásul vételét!

 

 1. A jótállás nem terjed ki a használat során keletkezett mechanikus meghibásodásokra és repedésekre, valamint azokra a hibákra, amelyek megegyeznek a kötelező normatívákkal. A jótállás továbbá nem terjed ki a karbantartásokra és tisztításokra (ezt a vásárlónak kell elvégeznie), valamint a használati utasításban szereplő szabályozások elvégzésére.
 2. A meghibásodások elhárításának módját a Fény-Őr Kft. határozza meg.
 3. Az ügyfél köteles a termék mennyiségi és minőségi átvételére, a nyilvánvaló hibák vonatkozásában, amely nem képezheti reklamáció tárgyát az átvétel után. Nyilvánvaló hibának tekintendőek: méretek, beosztások, darabszám, színek, valamint a következő jellegű mechanikus meghibásodások: karcolások, repedések, stb.
 4. A jótállás kizárólag a keletkezett meghibásodásokra vonatkozik és a Fény-Őr Kft. felelőssége csak az eladott termék értékének visszaszolgáltatására korlátozódik. A gyártó nem felel a hibás termék által keletkezett más veszteségekért.
 5. A Fény-Őr Kft. nem ismeri el azokat a reklamációkat, amelyek az azonos színek árnyalati különbségeire vonatkoznak, különösen tölgy, dió, mahagóni esetén, valamint ugyancsak nem ismeri el a színek strukturális mintázatának különbözőségei vonatkozásában tett reklamációkat sem. Az eltérések a szalaggyártók/termékgyártók által, különböző időszakokban szállított szalagoktól/termékektől függenek.
 6. A jótállás azon országok területeire vonatkozik, ahová a Fény-Őr Kft. közvetlenül értékesítette saját termékeit.
 7. Az eladott használati termékre vonatkozó alábbi jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vásárló jogosultságát a termék szerződéssel való nem egyezőségének vonatkozásában.
 8. Csomagolás, raktározás, valamint szállítás az érvényes normáknak megfelelően.
 9. Az ügyfél megismerkedett és elfogadja a Fény-Őr Kft. termékértékesítési és átadási feltételeit.

Egyéb észrevételek:

 • nem használhatóak termékeink esetében karcolást okozó tisztítószerek, valamint
 • nem szabad az alkatrészeket befesteni festékekkel, lakkal, továbbá más bármilyen egyéb védőfelületet rávinni.

 

Egyéb információk:

Mellékelten megküldjük az Ön által a Redőnydiszkont webáruházban megrendelt termékeket.

Ön a vásárlástól az áru átvételét követő 14 munkanapon belül elállhat. Kivéve abban az esetben egyedi méretre gyártott termékeket rendelt. Amennyiben a termék nem egyedi méretre gyártott,  szíveskedjen a terméket telephelyünk címére (Fény-Őr Kft. 2365 Inárcs, Traktor utca 1/a.) visszajuttatni. Ilyen módon nem használt, eredeti állapotú, sérülésmentes terméket tudunk visszavenni. 

 

Feladása a postán keresztül csomagban történhet. A postaköltség a feladót terheli.

 

A visszaküldött áruk árát (szállítási költséggel csökkentett összeget) a visszaszolgáltatástól számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön részére átutalással. Kérjük ehhez email címünkre juttassa el bankszámla számát. Előre utalásos vásárlás esetén az áruk ellenértékének visszajuttatása minden esetben kizárólag utalással történhet.

 

Előzetes egyeztetést követően lehetőség van a megrendelt termék cseréjére is (más típusra, vagy más színre…stb). Ebben az esetben a csomagküldés díját a megrendelő vállalja. 

 

Sérült, hibás termék esetén a csere új termékre a következő módon történhet.

 

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot emailben: info@redonydiszkont.hu, vagy telefonon: 06-20/366-6151, és tájékoztasson bennünket a problémáról! A sérült és hibás termékeket minden esetben cseréljük 14 napon belül.

Az új terméket futárral küldjük Önnek és a sérült, hibás terméket a futár visszáruként hozza el Öntől. Kérjük a visszaküldött terméket minden esetben csomagolja be, hogy további sérülés ne keletkezzen rajta.

Nem megfelelő csomagolás miatt újra sérülő termékeket nem áll módunkban visszavenni!

 

Egyedi méretre történő gyártással készülő termékek javítása, cseréje:

 

-       Redőnyök, szúnyoghálók, szúnyogháló ajtók, roletták, reluxák, szalagfüggönyök, harmonikaajtók, napellenzők, garázskapuk.

 • Amennyiben Ön adott meg nekünk téves méretet a gyártási méretre vonatkozóan (ennek ellenőrzése a telefonhívások rögzítésének visszahallgatása és/vagy a levelezésekben történt egyeztetések alapján történik) :
  • Ha a méret nagyobb lett a szükségesnél:
   • redőnyök, szúnyoghálók és szúnyogháló ajtók, roletták, harmonikaajtók és garázskapukesetében a termékeket kisebbre tudjuk alakítani. Átalakítás költsége 2.500,-Ft/db, garázskapu 4.000,-Ft/db. A termék visszajuttatása az Ön feladata a fentiekben leírtak szerint, vagy személyesen telephelyünkre történő szállítással. A visszajuttatás költsége szintén Önt terheli.
   • roletták, reluxák, szalagfüggönyök, harmonikaajtók és napellenzők esetében új terméket kell gyártanunk, itt nem tudjuk kisebb méretre venni a termékeket. Ebben az esetben az újra legyártott termék teljes vételárát, valamint a újabb szállítási költséget is meg kell fizetnie. Visszajuttatásuk a fentiek szerint történik.
  • Ha a méret kisebb lett a szükségesnél:
   • Redőnyök, szúnyoghálók, szúnyogháló ajtók, roletták, reluxák, napellenzők, garázskapuk esetében új terméket kell gyártanunk, itt nem tudjuk kisebb méretre venni a termékeket. Ebben az esetben az újra legyártott termék teljes vételárát, valamint a újabb szállítási költséget is meg kell fizetnie. Visszajuttatásuk a fentiek szerint történik.
  • Amennyiben mi hibáztuk a gyártás során:
   • A gyártott termékeket díjmentesen cseréljük 14 munkanapon belül

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt. Bízunk benne, hogy elégedett lesz a tőlünk vásárolt termékekkel!

Üdvözlettel:

Fény-Őr Kft.

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.